ایران ، آذربایجان غربی ، ارومیه ، شهرک صنعتی فاز توسعه ، پلاک 8